In Warsaw, Poland, 2020-2022

In Spain, summer 2022

In Philadelphia University, Jordan, 2018-2020

In Dubna, Russia, July 2019

In Hodeida University, 2015-2017

In Cairo University, Egypt, 2000-2014